Package ราคาค่าออกแบบเมนู ร่วมกับ Menu9Design

โดยแบ่งตามจำนวนหน้าAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

LITE 1/4

3,800

ONE TIME FEE

Menu Design ออกแบบเมนู

A4 1-4หน้า /หรือ/ A3 หน้า-หลัง

Layout Style

เลือกรูปแบบจัดวางหน้าเมนูได้

Mood&Tone

เลือกแนวทางเมนู ตามการตกแต่งของร้าน 

Google Font

เลือกฟอร์ทในเมนู ตามสไตล์

License Background 

ฟรีภาพพื้นหลังลิขสิทธิ์

Discount Printing - Menu Folder

ส่วนลดพิเศษ พิมพ์เมนู-แฟ้มเมนู


AI + PDF file

ไฟล์ต้นฉบับ+ไฟล์พร้อมพิมพ์ เผื่อตัดตก

FREE online menu + 2 Tent cards

แถมฟรี ออนไลน์เมนู พร้อมป้ายตั้ง QR code

MED 5/10

5,800

ONE TIME FEE

Menu Design ออกแบบเมนู

ขนาด A4 จำนวน 5-10หน้า 

Layout Style

เลือกรูปแบบจัดวางหน้าเมนูได้

Mood&Tone

เลือกแนวทางเมนู ตามการตกแต่งของร้าน 

Google Font

เลือกฟอร์ทในเมนู ตามสไตล์

License Background 

ฟรีภาพพื้นหลังลิขสิทธิ์

Discount Printing - Menu Folder

ส่วนลดพิเศษ พิมพ์เมนู-แฟ้มเมนู

AI + PDF file

ไฟล์ต้นฉบับ+ไฟล์พร้อมพิมพ์ เผื่อตัดตก

FREE online menu + 2 Tent cards 

แถมฟรี ออนไลน์เมนู พร้อมป้ายตั้ง QR code

PREMIUM 11/16

8,800

ONE TIME FEE

Menu Design ออกแบบเมนู

ขนาด A4 จำนวน 11-16หน้า 

Layout Style

เลือกรูปแบบจัดวางหน้าเมนูได้

Mood&Tone

เลือกแนวทางเมนู ตามการตกแต่งของร้าน 

Google Font

เลือกฟอร์ทในเมนู ตามสไตล์

License Background 

ฟรีภาพพื้นหลังลิขสิทธิ์

Discount Printing - Menu Folder

ส่วนลดพิเศษ พิมพ์เมนู-แฟ้มเมนู

AI + PDF file

ไฟล์ต้นฉบับ+ไฟล์พร้อมพิมพ์ เผื่อตัดตก

FREE online menu + 2 Tent cards 

แถมฟรี ออนไลน์เมนู พร้อมป้ายตั้ง QR code

Most Popular

SUPER 17/24

12,800

ONE TIME FEE

Menu Design ออกแบบเมนู

ขนาด A4 จำนวน 17-24หน้า 

Layout Style

เลือกรูปแบบจัดวางหน้าเมนูได้

Mood&Tone

เลือกแนวทางเมนู ตามการตกแต่งของร้าน 

Google Font

เลือกฟอร์ทในเมนู ตามสไตล์

License Background 

ฟรีภาพพื้นหลังลิขสิทธิ์

Discount Printing - Menu Folder

ส่วนลดพิเศษ พิมพ์เมนู-แฟ้มเมนู


AI + PDF file

ไฟล์ต้นฉบับ+ไฟล์พร้อมพิมพ์ เผื่อตัดตก

FREE online menu + 2 Tent cards

แถมฟรี ออนไลน์เมนู พร้อมป้ายตั้ง QR code

* รวมลิขสิทธิ์ภาพหลังในการใส่ในเมนู 1รูป ต่อเมนู 1เล่ม
** ไม่รวมการแปลเมนู
** ไม่รวมการไดคัตรูป / เพิ่มหน้าละ 200บาท
** ไม่รวมการ search ภาพอาหารใน Google
** จ่ายมัดจำ 50% ของราคางานออกแบบ หากส่งแบบ 2 รอบ แล้วลูกค้ายังไม่ถูกใจ

     สามารถยกเลิกการออกแบบกับเราได้ โดยคิดค่าบริการค่าเสียเวลา 990 บาท
** แก้ได้ 3รอบ / รอบต่อไป หน้าละ 100บาทต่อรอบ