หลายๆท่าน เคยพบเจอเมนูอาหารที่อ่านยาก  มองเห็นไม่ชัด ตัวเล็กเกินไป หรือไม่? ผมก็เป็นคนนึงที่พบเจอปัญหานี้มาผมในฐานะนักออกแบบ มีประสบการณ์ใน การออกแบบเมนูอาหาร มาพอสมควร


หลักการในการเลือกตัวอักษรที่ผมนำมาใช้ใน การออกแบบเมนูอาหาร นั้น แบ่งการเลือกใช้ Font ได้ 2 ประเภท

  1. Font Highlight  
  2. Font Detail

Font Highlight สร้างคาแรคเตอร์ให้เมนูอาหาร

ออกแบบเมนูบุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง สร้างโอกาสขาย
ทีมงานออกแบบเมนู อาหารญี่ปุ่น เมนูจานเดี่ยว

สไตล์  Font  ที่โดดเด่น ตัวใหญ่ มีสีสัน สามารถสร้างจุดเด่นให้ร้านอาหารได้
Font ที่สร้างคาแรคเตอร์ สร้างภาพลักษณ์ ตัวตนที่ชัดเจน ของ เมนูร้านอาหาร โดดเด่น มีขนาดตัวอักษรสีใหญ่ มีสีสัน และลูกเล่น เพื่อ ดึงดูด จุดสนใจในการออกแบบเมนูอาหาร ถ้าหากนำ Font Highlight มาใช้ในการออกแบบเมนูอาหาร ก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนเนื่องจากอ่านรายชื่อเมนูอาหาร รายละเอียดต่างๆของเมนูได้ยาก ลายตา และลดควาสวยงามที่มีของเมนูทำให้ไม่เกิดความดึงดูดใจ


Font Detail  ในเมนูอาหาร อ่านง่ายสบายตา

การออกแบบเมนู Font ที่เรียบง่าย และโดยเฉพาะภาษาไทย Font มีหัวจะทำให้อ่านชื่อเมนูอาหารได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะลดการสื่อสารรายการที่ผิดพลาดระหว่างร้านอาหารกับลูกค้าFont Detail  เรียบง่าย สบายตา

ส่วนเมนูอาหารที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าใช้ Font บางๆ เนื่องจากร้านอาหารบางร้านมีลูกค้าเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ หรือบางร้านก็มีบรรยากาศร้านสลัวๆ ทำให้ลูกค้าอ่านได้ยาก ดังนั้นการปรับตัว Font Detail ให้ขนาดใหญ่ขึ้น จึงเป็นส่วนนึงที่สามารถช่วยยอดขายของร้านได้ หากลูกค้าอ่านตัวเมนูได้ชัดเจน 

 

การเลือกใช้ Font ในการออกแบบเมนูอาหาร

  •  ไม่ควรที่จะใช้ Font เยอะ ในหนึ่งหน้าเมนูควรไม่เกิน 1-3 ฟอนต์ทีใช้ใน การออกแบบเมนู เราสามารถเข้าไปเลือก Font ที่ถูกใจเรา และเข้ากับภาพลักษณ์ของร้าน สามารถเข้าไปเลือกใช้ Font ของ Google Font https://fonts.google.com ได้ เราสามารถพิมพ์ทดลองได้


หากลูกค้าอยากได้คำแนะนำในเรื่องการใช้ Font ตัวอักษร ในการออกแบบเมนูอาหารของคุณ ผมสามารถช่วยคุณ ออกแบบเมนูอาหาร และ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลการใช้ Font เบื้องต้นที่เหมาะสมให้ตรงสไตล์กับร้านอาหารได้
ดังนั้นเมื่อเราได้เข้าใจเมนูอาหารแล้ว จะเห็นได้ว่าการออกแบบเมนูเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเพิ่มยอดขาย สร้างความพอใจให้ลูกค้าได้